ett globalt datanät för radioamatörer.

English

Login

Meny

Bli Medlem Nyheter
Arkiv
Stadgar
Verksamhetsplan
Funktionärer
Bakgrund
Distrikt
Anslutna klubbar
Karta
Epostlista
Regler (AUP)
ARDC-Licens
Broschyr
Presentation
Projekt
Andra länkar

AMPRnet Sverige

En oberoende, icke-kommersiell del av Internet i samhällets tjänst, driven av frivilligkrafter

se.ampr.org är namnet på en ipv4-adressrymd (44.140.0.0/16). Den utgör den svenska delen av AMPR som reserverades i Internetutvecklingens barndom för radioamatörverksamhet och förvaltas av en ideell organisation i USA med namnet Amateur Radio Data Communication (ARDC). Stöd för ipv6 ingår inte i delegationen från ARDC men finns tillgänglig på annat sätt för intresserade.

Adressrymden hade fram till 2013 en enda kopplingspunkt till Internet, utannonserat från universitetet UCSD. Sedan maj 2013 annonseras adressrymden ut lokalt i Sverige från forskningsnätet SSVL (AS8973) vid KTH via SUNET, det svenska universitetsnätet, till Internet. Samarbetet mellan radioamatörerna, deras organisationer och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta i beredskapssammanhang.

Amatörradioklubbar erbjuds att ansluta samhällsnyttiga amatörradioresurser till Internet, direkt via SUNETs anslutningspunkter i hela landet (karta), eller via någon av de anslutna institutionerna. Exempel på sådana resurser är analoga och digitala repeaters, fjärrstyrda radiostationer, sensornätverk, radiofyrar av olika slag,mm.

Uppbyggnaden av AMPRnet Sverige pågår distriktsvis. Inledningsvis användes de åtta amatörradiodistrikt som Sverige är indelat i. Sedan början av 2015 tillämpas en finare distriktsindelning, dels för att bättre anpassa verksamheten till beredskapssverige, dels för att minska belastningen på distriktskoordinatörerna och få fler personer inblandade i uppbyggnaden.

Den ideella föreningen AMPRnet Sverige är under bildande för att förvalta och koordinera användningen av adressrymden. Beredningsgruppen består av SA0BXI/Björn, SM2OUY/Börje som också representerar SUNET, SM5BKE/Eric, SM6FBD/Gullik och SM0SHG/Adde. Senaste versionen av förslagen till stadgar och verksamhetsplan hittar du via menyn i vänstermarginalen.

Vill du delta eller följa hur arbetet framskrider kan du anmäla dig till epostlistan se.ampr@ssvl.kth.se här.

Länkar till en broschyr och en presentation hittar du i vänstermarginalmenyn.

Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-gateways upprättas, i första hand vid högskoleorterna. Detta betyder också att den information som finns i DNS-databasen är obsolet. En backup-kopia av den gamla databasen, per 2014-02-17, finns tillgänglig som ett historiskt dokument och alla som har något att bidra med till historieskrivningen av pionjärfasen inbjudes att göra så. Databasen raderas nu successivt för att ge plats för den nya allokeringen. Subdomänen se.ampr.org och baklängesuppslagningen har delegerats till oss. En diskussion om koordineringsregler för domännamnshanteringen pågår för att undvika kaos. Tills dess reglerna publiceras sköts all DNS-hantering av koordinatorgruppen. SM0SHG/Adde abonnerar på domännamnet network44.org och hjäper gärna till om någon är intresserad av att använda den. Baklängesuppslagningen refererar dock till se.ampr.org.